FlipBooky našich zákazníkov

K našim zákazníkom patria nadnárodné podniky – globálni hráči, agentúry, ale tiež malé a stredné podniky. Nechajte sa inšpirovať rozmanitosťou.

Skúste zadarmo

Kto už spolieha na FlipViewer® Xpress

Naši zákazníci pochádzajú zo všetkých hospodárskych odborov. Priemyslové podniky používajú FlipViewer, aby mohli svoje produkty a riešenia prezentovať príjemným spôsobom na veľtrhoch, konferenciách a alebo cez Internet. Vydavateľstvá publikujú svoje úryvky z kníh, časopisy a magazíny. Agentúry vytvárajú multimediálne aplikácie a brožúry alebo využívajú FlipViewer pre zákaznícke prezentácie. Vašej fantázii sa medze nekladú, na nasledujúcich stranách by sme Vám k tomu chceli dať malé podnety.

Naši zákazníci