Verzie

FlipViewer® Xpress Creator je k dispozícii v troch edíciách. S množstvom modulov môžete rozsah funkcií ešte rozšíriť – úplne podľa Vašich potrieb.

Skúste zadarmo

Verzia Standard

Standard-Edition Rating

Medzi našimi zákazníkmi najobľúbenejšie riešenie. Vďaka multimediálnym funkcionalitám oslovuje tiež agentúry, ktoré tak môžu svojim zákazníkom ponúknuť interaktívne reklamné a prezentačné možnosti.

Detailné porovnanie všetkých troch verzií nájdete na stránke Porovnanie verzií.

Corporate Design edícia

S rozšírenými funkciami individualizácie je možné perfektne prispôsobiť a prezentovať zákaznícke a zamestnanecké magazíny v každom firemnom dizajne. Multimediálna funkcionalita oslovuje predovšetkým agentúry, ktoré chcú Vašim zákazníkom ponúknuť možnosť interaktívnej reklamy a prezentácie.

Rozsah funkcií:

Použitie vlastného loga

Ochranné známky a logá sprostredkovávajú emócie a posilňujú povedomie o značke. Taktiež aj váš FlipBook môžete označiť vašimi logami.

Načítanie strany – použitie grafík

Môžete definovať grafiky, ktoré sa zobrazujú, zatiaľ čo sa načítajú jednotlivé stránky FlipBooku. Či sú to už slogany, logá alebo vizuálne prezentácie výrobkov. Môžete byť ľubovolne kreatívni.

Presun lišty menu

V mnohých prípadoch sú na webových stránkach či marketingových materiáloch ikony, tlačídlá alebo grafiky, ktorých štýl je vhodné použiť na posilnenie značky. V tomto prípade môžete nahradiť všetky tlačidlá vašimi vlastnými, veľkostne zodpovedajúci grafikami.

Zaradenie interaktívnej reklamy

Pre ešte väčšiu individualizáciu môžete hlavnú navigačnú lištu presunúť dole pod FlipBook.

Vloženie interaktívnej reklamy alebo videa

Vedľa prednej a zadnej strany FlipBooku sú vyhradené oblasti, ktoré môžete použiť pre flashovú reklamu, informácie alebo videa. Využite atraktívny priestor, ktorého obsah môžete tiež dynamicky meniť.

Vkladanie videí

Pomocou Editora môžete ľahko vkladať svoje vlastné videá alebo videá z YouTube do stránok vašich FlipBookov.

Použitie flash-SWF súborov ako zdroja

Ako zdroje dát môžu slúžiť externé SWF súbory a vďaka tomu môžete ľahko integrovať do FlipBooku vlastné animácie alebo interaktívne prvky.

Podpora ActionScript 2 a 3

Oživte obsah a interakcie s inými animáciami. Môžete to urobiť veľmi ľahko s využitím celého rozsahu Flash ActionScript 2 a 3 funkcií.

Integrácia internetového obchodu

Prepojte výrobky vo vašom súčasnom e-shope s FlipBookom. Alternatívne môžete využiť riešenie e-shopu nášho partnera.

Použitie funkcií API

Pokiaľ je FlipBook vložený do webových stránok, môžete ovládať všetky funkcie užívateľského rozhrania prostredníctvom JavaScript API.