FlipBooky našich zákazníkov

K našim zákazníkom patria nadnárodné podniky – globálni hráči, agentúry, ale tiež malé a stredné podniky. Nechajte sa inšpirovať rozmanitosťou.

Skúste zadarmo

Referencie – časopisy

Vydavateľstvá a vydavatelia magazínov alebo časopisov stoja dnes pred novými výzvami. Trend čitateľov ide smerom od tlačených publikácií k publikáciám na Internete, iPade a mobiloch. Pri získavaní alebo udržiavaní zákazníkov pre inzerciu tu môžu použiť nové a kreatívne formy. Toto médium im dáva možnosť zmapovať úspechy svojich kampaní v merateľných číslach.