Informace pro vás

V naší sekci podpory chceme, aby vám základní znalosti a praktické tipy pro práci se softwarem byly na dosah ruky.

Zkuste zdarma

České příručky

Jako doplněk k oficiální dokumentaci vám chceme poskytnout některé česky psané příručky, které zdůrazňují nejdůležitější problémy při práci se softwarem FlipViewer Creator a prakticky je vysvětlují.

FAQ

Kromě výše uvedených stručných pokynů uvádíme odpovědi na často kladené otázky a problémy, které jsme pro vás tématicky seskupili.

Problémy s licencí

Chybová hláška "Licence na tento flipbook vypršela"

Váš testovací nebo agenturní licence vypršela, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.

Chybová hláška "Překročili jste maximální povolený počet počítačů pro tento FlipBook."

Tato chybová zpráva označuje, že byla změněna konfigurace hardwaru počítače, popř. verze operačního systému nebo jste se přestěhovali do nového počítače. V takových případech se obraťte na svého obchodního zástupce.

Chybová hláška "Licence nemohla být načtena" nebo "Licence je zřejmě poškozená"

Při aktivaci nové licence v počítači dochází ke komunikaci s naším licenčním serverem, aby potvrdil, že licence je platná. V případě, že spolu nemůže počítač a licenční server komunikovat, nelze platnost licence ověřit. Zkontrolujte, zda je počítač připojen v době aktivace k internetu. Spojení s naším licenčním serverem může blokovat také blokovat firewall, a proto zkontrolujte případně také jeho nastavení. Pokud tyto pokyny nepovedou k odstranění problému, obraťte se na svého obchodního zástupce.

Po aktualizaci FipViewer Xpress Creatoru nelze aplikaci spustit

Normálně si počítač pamatuje, že licence pro FlipViewer Xpress byla už dříve povolena. V některých případech ale dochází k tomu, že aplikace po aktualizaci nemá k těmto údajům přístup. V těchto případech je nutné odebrat z operačního systému všechny starší licence.

  1. Odinstalujte aplikaci FlipViewer Xpress Creator
  2. Stáhněte si License Cleaner
  3. Ignorujte upozornění zabezpečení, nepředstavuje to pro váš počítač žádné nebezpečí, a spusťte program
  4. Nyní jsou všechny licenční informace zcela odstraněny. Nainstalujte znovu nový software a aktivujte jej.

Příprava dokumentů: optimalizace PDF

Zobrazuje se písmo ve FlipBooku nesprávně?

FlipViewer pracuje s vektorizovanými písmy pro dosažení optimální kvality. Pro vektorizaci musí FlipViewer Creator získat písma z PDF souboru. Nejsou-li písma v PDF obsažena nebo jsou do PDF vložena chybně, může to vést k chybě, kdy nejsou písma ve FlipBooku optimálně zobrazena. Většina se samotný PDF soubor zobrazí bez jakýchkoliv chyb, takže to není ukazatelem výskytu případné chyby. Případné problémy s integrací písma můžete zjistit otevřením PDF v Adobe Acrobat Pro, a potom klepněte na nabídku "Soubor -> Vlastnosti" (popř. Ctrl+D nebo Cmd+D). Poté uvidíte jedno z následujících zobrazení karet:

PDF Eigenschaften

Chybná písma jsou označena světle šedou ikonou "F". Doporučujeme znovu zoptimalizovat PDF z předtiskové přípravy.

Má mít zdrojový PDF soubor rozlišení 300 nebo 150 dpi?

Rozlišení150 dpi je pro použití ve webové aplikaci dokonale adekvátní. V programu Adobe Acrobat máte možnost použít nastavení preflightu "Online Publishing (Quality Optimized)". Pokud toto nastavení použijete na tiskový soubor s vysokým rozlišením, získáte na výstupu optimálně malý soubor s perfektním rozlišením a kvalitou.

Nastavení záložek v PDF

Záložky, které byly uloženy v PDF jsou při importu dokumentu do softwaru FlipViewer Creator automaticky načteny a převedeny do nabídky "Table of Cotents (TOC)" (Obsah). Funkce TOC je croos-platformní a a usnadňuje čtenářům navigaci ve FlipBooku. Ve Fash / SWF verzi je podporováno až 5 úrovní hierarchie záložek, v prohlížeči HTML5 2 úrovně hierarchie v aplikaci iFlipViewer v současné době 1 úroveň hierarchie.

Chcete-li ručně vytvořit záložku v PDF souboru, jednoduše otevřete menu Bookmarks (Záložky) na levé straně. pak můžete ručně kliknutím na tlačítko "New Bookmark (Nová záložka)" přidat právě zobrazenou stránku do seznamu záložek a doplnit její jméno. Jednotlivá hesla v seznamu záloek lze pomocí metody drag-and-drop přetáhnout a hierarchicky seřadit.

Příprava dokumentů: prolinkování obsahu

Jaké typy vazeb jsou podporovány?

FlipViewer podporuje oba externí odkazy (externí internetové stránky a e-mailové adresy), stejně jako interní odkazy (skok na další stránky dokumentu). Tyto odkazy musí být připraveny jako hypertextové odkazy. Některé DTP a kancelářské aplikace pracují s alternativními druhy vazeb. V PDF samotném nelze spatřit žádný rozdíl. Ale při otevření dokumentu v Adobe Acrobatu a vybrání nástroje Vazby (Link Tool) jsou skutečné hypertextové odkazy orámovány tenkou černou čarou.

Jak lze zjednodušit vytváření odkazů?

Adobe Acrobat Professional automaticky vyhledá v celém dokumentu http://www. a e-mailové adresy a vytvoří z nich hyperlinkové odkazy. Jednoduše zvolte položku menu "Nástroje -> Zpracování dokumentu -> Vytvořit vazby z URL". U URL adres, které nejsou zpracovány, nejsou k dispozici odpovídající textové informace v použitelném textu dokumentu. To se stává často v inzerátech externích poskytovatelů, v nichž vydavatel nemá žádnou kontrolu nad způsobem vytváření PDF. V takových případech mohou být odkazy vytvořeny ručně pomocí nástroje "Vazby".

Nejsou zpracovány odkazy z InDesignu

Aplikaci Adobe InDesign umožňuje vytváření (animovaných / statických) tlačítek. Ty nejsou ve FlipVieweru podporovány. Prosím, změňte tlačítka na hypertextové odkazy nebo následně použijte v Acrobatu funkci "Nástroje -> Zpracování dokumentu -> Vytvořit vazby z URL".

Nejsou zpracovány odkazy z Microsoft Office

V aplikacích Word nebo PowerPoint neexistuje žádný způsob, jak ovlivnit typ vazby. I když aplikace sady Office sami popisují vazby jako hypertextové odkazy, ani Adobe Acrobat ani FlipViewer Xpress s těmito odkazy neumí pracovat. Doporučujeme profesionální dokumenty vytvářet vždy v profesionálních DTP aplikacích, protože v kancelářských aplikacích může být problematické také vkládání písem.

Interní odkazy nefungují

Interní odkazy musí být definovány jako hypertextové odkazy. Relativní kotevní odkazy (nebo podobně pojmenované destinace), vytvořené v Adobe InDesignu, FlipViewer oficiálně nepodporuje. Pokud jste si jisti, že u žádného kotevního odkazu nejsou použity žádné speciální znaky, můžete je přesto používat.

Automatické vytváření interních odkazů

Pro Adobe Acrobat Professional existuje celá řada plug-inů třetích stran, rozšířujících jeho funkčnost. S plug-inem Debenu PDF Aerialist získáte možnost snadno a automaticky vytvářet interní odkazy.

Otevřete PDF dokument na stránce, na které je odkaz na jinou strnu dokumentu. Z nabídky Zásuvné moduly vyberte Debenu PDF Aerialist Professional -> Links -> Create Page Links". Plugin prohledá čísla stránek, která odkazují na odpovídající stránku PDF. V 20-stránkovém PDF by, například, odkaz na stránce 5, směřující na stránku 21 nebyl vytvořen, protože stránka s tímto číslem v dokumentu neexistuje.

Práce se softwarem FlipViewer Xpress Creator

Vytvoření projektu – předcházení chybám

Doporučujeme neměnit výchozí standardní cestu pro ukládání projektů, v případě potřeby ji samozřejmě můžete bezpečně změnit. Při vytváření souborů projektu doporučujeme používat krátké názvy (do osmi znaků) bez mezer a speciálních znaků. Stejné pokyny byste měli dodržovat také při pojmenovávání svých PDF dokumentů.

Výstupní platforma iPad není k dispozici

V dokumentaci je zmíněna možnost "Vyberte platformu pro výstup -> počítač nebo iPad". Explicitní exportní modul pro iPad je k dispozici pouze pro zákazníky s licencí, umožňující publikování pro iFlipViewer, který je potřebný pro publikování pro iPad aplikací. Každá licence FlipViewer má možnost publikovat HTML5 kompatibilní obsah pro mobilní zařízení. Pro vhodné nastavení HTML5 výstupu, klepněte na nabídku Settings.

Výstupní formát pro iPad

Změna číslování stránek

Bez ohledu na to, jak jsou stránky číslovány v PDF, FlipViewer Creator začíná číslování pokaždé na první stránce. Nicméně můžete snadno změnit možnosti číslování stránek ve FlipBooku: v "Page Settings" najděte sloupec s názvem "Page Number", když kliknete do příslušného číselného pole, otevře se okno s možnostmi změny formátu číslování a rozdělení do sekcí s různým číslováním.

Změna číslování stránek

Interní odkazy odkazy budou fungovat i nadále, protože relativní číslování, nezávislé na vámi nastaveném způsobu a formátu číslování stránek.

Přidání záložky

Barevné záložky (neplést s PDF záložkami) po stranách FlipBooku zlepšují orientaci vašich čtenářů a umožňují strukturovat vaší publikaci. V "Page Settings" najděte sloupec nazvaný "Bookmarks", pokud klepnete na jasně zelené tlačítko v příslušném políčku, objeví se okno s výběrem barvy záložky. Vybraná barva se automaticky přenáší do následující záložky. Vedle pole barvy je textové vstupní pole, ve kterém můžete definovat název záložky.

Definování záložek

Chcete-li záložku odstranit, jednoduše smažte text ze vstupního pole.

Design záložky

Styl záložky nelze změnit. Vybraná barva se vynásobí poměrem, na který také nemáte žádnou kontrolu. Záložku není ani možné umístit ve vodorovné poloze. Použitý font je založen na systémovém písmu, je tedy zobrazen ve výchozím písmu a stylu v závislosti na vašem prohlížeči. Velikost písma je určena rozlišením monitoru a rovněž ji není možné měnit.

Publikování FlipBooku

Jak zveřejnit FlipBook na webu?

FlipViewer Creator generuje výstupní složku, jejíž obsah pomocí FTP (File Transfer Protocol) nahrajete na webový server. Za tímto účelem software FipViewer Xpress poskytuje samostatný "Uploader", který se poněkud obtížněji nastavuje a proto je lepší používat nějakou specializovanou FTP aplikaci. Pro snadné a rychlé přenesení FlipBooku na webový server doporučujeme bezplatný program FileZilla.

Jakmile budete mít všechnadata přenesená, budete muset pouze vytvořit z vaší webové stránky odkaz na soubor flipviewerxpress.html. Praktický příklad: využíváte webové stránky v rámci domény www.elektrowerkzeugkataloge.de. Na serveru můžete vytvořit složku s názvem "katalog". Použijte tuto složku pro nahrání flipbooku. Konečná URL je potom www.elektrowerkzeugkataloge.de/katalog/flipviewerxpress.html.

Musím veškerý obsah z výstupní složky nahrát na server?

V výstupní složce projektu je složka "web", jejíž kompletní obsah můžete nahrát na server. Pokročilí uživatelé mohou také vynechat některá data, která jsou potřeba pouze oři spouštění FlipBooku lokálně nebo z paměťových médií (CD / DVD). Při nahrávání jsou postradatelné tyto soubory:

  • FlipViewerXpress.exe (soubor)
  • FlipViewerXpress (soubor)
  • autorun.inf (soubor)
  • FlipViewerXpressMac.app (složka)
  • embed (složka – lze smazat v případě, že byl Embed Viewer vytvořen, ale nebude používán)

Nové verze nebo změny v již publikovaném FlipBooku

Creator neprovádí žádné změny ve FlipBooku. Pokaždé, když je generován výstup, je považován za nový objekt FlipBook. Každý FlipBook (a tedy každá nová verze FlipBooku) obsahuje jedinečný identifikační kód – Book-ID (32 místný kód z písmen a číslic). Některé součásti FlipBooku jsou neoddělitelně spjaty s Book-ID, aby se zabránilo zneužití údajů. Proto může způsobit problémy, když se smíchají dvě verze FlipBooku, např. při aktualizaci, při které je přepsáno jen několik souborů a jiné zůstávají původní.

Doporučujeme, aby před každou aktualizací byl zcela odstraněn obsah složky předchozího FlipBooku a poté nahrát novou verzi FlipBooku.

Změny v aktualizovaném FlipBooku se nezobrazují

Pokud jste postupovali podle metody uvedené v předchozím bodě a starou verzi kompletně odstranili a poté nahráli novou verzi na server a nevidíte i přesto žádnou změnu? Smažte cache prohlížeče, poté by měla být změna viditelná.

Kde jsou offline soubory a jak je možné je použít?

Pokud jste nezakázali vytvořit offline soubory v konverzním procesu (Settings -> Book Settings -> Packaging), software vytvořil dva soubory offline ve výchozím nastavení. Ve výstupním složce FlipBooku najdeme složku ...opf_files, která dále obsahuje složku "offline". Tyto dva soubory jsou pojmenovány jako projekt a jsou doplněny extenzí .EXE a .ZIP. EXE soubor je soubor aplikace pro uživatele Windows, který lze snadno vypálit na disk a spustit dvojitým poklepáním. Uživatelé Mac a Linux musí rozbalit ZIP archiv a spustit odpovídající spouštěcí soubor, jak je popsáno v dokumentaci.

Problémy při nahrávání nebo při používání

Chybová hláška: "FlipBook nemohl být spávně načten."

Zkontrolujte prosím, zda jste nahráli veškerý obsah na server. Pro správný chod FlipBooku jsou nezbytné zejména následující soubory: flipviewerxpress.html, main.swf, a FlipBook-XML (všechny v hlavní složce FlipBooku), license.xml (složka _opf_files ...) a všechny miniatury stránek (složka miniatur v OPF Files).

Všechen ostatní chybějící obsah způsobí, že některé prvky ve FlipBooku nebudou zobrazeny (některé stránky nebo tlačítka v případě použití vlastní grafiky tlačítek) nebo nejsou k dispozici (např. PDF ke stažení je nefunkční). V těchto případech je ztížené používání FlipBooku, nicméně se během jeho spouštění neobjeví chybová hláška.

FlipBook se nenačte kvůli "zmanipulovaným údajům"

Pro ochranu proti zneužití aplikací jsme si stanovili určité bezpečnostní normy. Takže nelze provádět změny v některých XML souborech (např. FlipBook-XML nebo license.xml).

V některých případech se může stát, že FlipBook nelze otevřít ani ihned po dokončení konverzního procesu. K tomu může dojít při použití kopírování + vložení adresy nebo firemních informací pro panel "O nás" (Settings -> Customization 2 -> About Us), které obsahují speciální znaky nebo přehlásky.
V tomto případě projekt znovu otevřete, odstraňte všechny údaje v "About Us" a zadejte je ručně.

Některé obrázky jsou bělavé a odpoutat se od pozadí

Zde je typický příklad projevu takovéto chyby:

Darstellungsfehler

Tento jev nastává, když se vyskytnou problémy s průhledností ve formátu PDF. Vyzkoušejte tyto problémy opravit v Adobe Acrobatu: "Nástroje (Advanced) -> Kontrola před výstupem (Preflight) -> Opravti PDF (PDF fixups) -> Sloučení průhledností (Flatten Transparency). Vyzkoušejte postupně všechny tři možnosti. Nezaručujeme, že problém bude zcela vyřešen, ale jedná se o nejspolehlivější způsob řešení tohoto problému.

Pokud problém nelze vyřešit tímto způsobem, můžete ve FlipViewer Creatoru nastavit úroveň snížení kvality sloučení průhledností.

Optimierungslevel

V okně "Page Settings" vyhledejte sloupec s názvem "PDF Optimization Level", pokud označíte řádek příslušné problematické stránky, uvidíte malé tlačítko, které otevře samostatné okno, ve kterém můžete nastavit úroveň optimalizace od 1 do 3. V 95% případů k vyřešení problému vede zvolení úrovně 1. Vezměte prosím na vědomí, že s každou další úrovní se zvyšuje komprese souboru a tím se snižuje i jeho kvalita. Zároveň také dochází ke značnému nárůstu času, potřebného ke konverzi.

Proto nedoporučujeme nastavovat optimalizační úroveň pro všechny stránky hromadně, ale pouze na ty, u kterých jsou problémy se zobrazením, a zpočátku zvolit nejnižší úroveň optimalizace.

Po konverzi zcela chybí některé bloky textu

Přečtěte si oddíl "Příprava dokumentů: optimalizace PDF" a "Zobrazuje se písmo ve FlipBooku nesprávně?".

Jazyk uživatelského rozhraní FlipBooku je nesprávný nebo jej nelze změnit

Zkontrolujte prosím, zda byly jazykové soubory bezchybně nahrány na webový server. Jazykové soubory naleznete ve složce FlipBooku "FlipViewerXpressSystem -> languages". Tato složka musí obsahovat celkem 20 XML. Poznámka: Při nahrávání souborů dbejte na to, aby byl nastaven binární přenos dat. Více informací lze nalézt v sekci "Publikování FlipBooku".