FlipBooky našich zákazníkov

K našim zákazníkom patria nadnárodné podniky – globálni hráči, agentúry, ale tiež malé a stredné podniky. Nechajte sa inšpirovať rozmanitosťou.

Skúste zadarmo

Referencie – multimediálne publikácie

Interaktívne médiá nie sú len doplnkovou možnosťou, ale sú tiež obchodným argumentom. Mnohým čitateľom už dávno nestačia statické zobrazenia. Publikácie, ktoré majú vďaka interaktivite alebo mediálnym prvkom ďalší rozmer, je možné efektívnejšie a jednoduchšie obchodne využiť.